deutsch | english

Publishing Director

Hans-Werner Durau

(contact via Sonja Schüler)


Product Management

Sonja Schüler (parental leave)

Phone: +49 (70 31) 74 14 - 211

Fax:     +49 (70 31) 74 14 - 359

e-mail: schueler@haenssler-classic.de

 


 

hänssler CLASSIC
Max-Eyth-Str. 41
D - 71088 Holzgerlingen
Telefon: ( 0 70 31) 74 14 - 0
Telefax: (0 70 31) 74 14 - 119
e-mail: info@haenssler.de